September 2023

Prof. Dr. ZHENG Qinghua, Präsident und Vize-Parteisekretär der Tongji-Universität, ist seit 4. September 2023 ist Direktor des CDHK.